Tildeling 2022

Gunnar Bjerkes kulturfond mottok rekordmange søknader til fristen 1. desember 2021 og styret har besluttet å tildele gavemidler til hele 5 prosjekter. Omfanget og kvaliteten i så vel søkerbunken som de støttede prosjektene vitner om engasjement og bredde i kulturlivet på Lillehammer. De som blir tildelt prosjektmidler i 2022 er; Lillehammer Experimental, Wave∞Form (Per Martinsen) […]

Årets tildeling er klar

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 var formålet emneområdet litteratur, og tre prosjekter ble støttet. Litteraturhus Lillehammer er i gang med sitt prosjekt «Litterært løft», og i løpet av 2020 vil det bli fremførelser av NyNorsk Messingkvintett sitt prosjekt «Koparsongar», og av Eline […]

Pressemelding

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 var formålet emneområdet litteratur, og tre prosjekter ble støttet. Litteraturhus Lillehammer er i gang med sitt prosjekt «Litterært løft», og i løpet av 2020 vil det bli fremførelser av NyNorsk Messingkvintett sitt prosjekt «Koparsongar», og av Eline […]

Pressemelding utdelingen 2019

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 skal støtten rettes inn mot emneområdet litteratur. For senere vil det bli vektlagt andre områder, som musikk, billedkunst, dans eller teater. For 2019 har fondet tildelt følgende tre prosjekter støtte med kr 100.000,- til hver: «Canciones de […]