Årets tildeling er klar

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 var formålet emneområdet litteratur, og tre prosjekter ble støttet. Litteraturhus Lillehammer er i gang med sitt prosjekt «Litterært løft», og i løpet av 2020 vil det bli fremførelser av NyNorsk Messingkvintett sitt prosjekt «Koparsongar», og av Eline Holbø Wendelbos prosjekt om Jon Fosse.

Årets tildeling retter seg mot teater og scenekunst.

For 2020 har fondet tildelt følgende to prosjekter støtte med kr 120.000,- hver:

«Jomfru Andersson – Eventyrkongens sterke kvinne» er et prosjekt der Teater Leven v/ Helena Klarén og Henrik Slåen ønsker å lage et prostrett av Mathilde Cathrine Andersson, med det formål å vise perspektivet på utviklingen av kvinners rettigheter i Norge.  Etter research, manusskriving og komponering er forestillingene planlagt å fremføres våren 2021.

Kulturhjerte er en ukentlig møteplass for Lillehamringer fra hele verden.  Under profesjonell ledelse er det barn og unge som står på scenen ved oppførelsene. Janne Aasebø Johnsen er ansvarlig søker for prosjektet og vil skrive en «Kulturhjerte musikal» som er planlagt oppført våren 2021.

 

Styret i Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond:

Kjell Marius Mathisen, Marit Borkenhagen og Marit Eggen

 

Del denne artikkelen