Søk støtte til kulturprosjekt

Alle publikumsrettede kulturprosjekter, uavhengig av sjanger, kan søke støtte for 2023.

Det kan for inneværende år søkes om inntil kr 120.000,-for et prosjekt. Søknaden må inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, og budsjett. Prosjektet skal være realisert i henhold til prosjektbeskrivelse og Fondet skal motta en kort dokumentasjon.


Antall tegn igjen