Søk støtte til kulturprosjekt

For 2020 skal søknadene rettes inn mot emneområdet teater- og scenekunst. For senere år vil det bli vektlagt andre områder, som musikk, billedkunst eller dans.

Det kan for inneværende år søkes om inntil kr 120.000,-for et prosjekt. Søknaden må inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, og budsjett. Prosjektet skal være realisert innen utgangen av 2021 og Fondet skal motta en kort dokumentasjon.


Antall tegn igjen