Pressemelding utdelingen 2019

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 skal støtten rettes inn mot emneområdet litteratur. For senere vil det bli vektlagt andre områder, som musikk, billedkunst, dans eller teater. For 2019 har fondet tildelt følgende tre prosjekter støtte med kr 100.000,- til hver:

«Canciones de cobre – Koparsongar», «Jon Fosse: Berre veit og Drøymt i stein», og «Lokalt litterært løft».

Ansvarlig søker for «Canciones de cobre – Koparsongar» er NyNorsk Messingkvintett v/Berger Iver Færder. «Canciones de cobre – Koparsongar» skal bli en scenisk konsertforestilling, med nye tekster av Kjartan Fløgstad og med ny musikk av Per Arne Glorvigen. Den skal fremføres av Kjartan Fløgstad som forteller, av Per Arne Glorvigen på bandoneon, og av NyNorsk messingkvintett. Urfremføringen skal skje under Norsk Litteraturfestival i mai 2020.

Eline Holbø Wendelbo er ansvarlig søker for prosjektet «Jon Fosse: Berre veit og Drøymt i stein». Prosjektet dreier seg om fordypning i Jon Fosses tekster og bearbeidelse for scenisk videreformidling til publikum gjennom to forestillinger. Ny musikk skal skrives av Arnhild Vik og Gisle Kverndokk. Fremførelse av forestillingene ved Eline Holbø Wendelbo er planlagt til høsten 2020.

Prosjektet «Lokalt litterært løft» er sendt inn fra Litteraturhus Lillehammer v/Cathrine Strøm, som vil invitere lokale forfattere, skribenter og kulturaktører til en rekke ulike arrangementer på Litteraturhus Lillehammer gjennom høsten 2019 og våren 2020.

Del denne artikkelen