Tildeling 2023

De som blir tildelt prosjektmidler i 2023 er;

  • «Klassisk i paviljongen»
  • Sigrid Undset selskapet – prosjektet en forelesningsrekke «Å lese Sigrid Undset i dag – på Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem på Lillehammer».
  • Elephant Kunsthall
  • Kunstbokmessen Bastard

Del denne artikkelen