Årets tildeling er klar

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 var formålet emneområdet litteratur, og tre prosjekter ble støttet. Litteraturhus Lillehammer er i gang med sitt prosjekt «Litterært løft», og i løpet av 2020 vil det bli fremførelser av NyNorsk Messingkvintett sitt prosjekt «Koparsongar», og av Eline […]

Pressemelding

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 var formålet emneområdet litteratur, og tre prosjekter ble støttet. Litteraturhus Lillehammer er i gang med sitt prosjekt «Litterært løft», og i løpet av 2020 vil det bli fremførelser av NyNorsk Messingkvintett sitt prosjekt «Koparsongar», og av Eline […]

Pressemelding utdelingen 2019

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 skal støtten rettes inn mot emneområdet litteratur. For senere vil det bli vektlagt andre områder, som musikk, billedkunst, dans eller teater. For 2019 har fondet tildelt følgende tre prosjekter støtte med kr 100.000,- til hver: «Canciones de […]