Støtte til kultur
Gunnar Bjerkes Kulturfond skal anvendes til prosjekter i Lillehammer kommune. Søkere kan være institusjoner, skoler, lag og foreninger, enkeltpersoner. Søknader mottas fra hele landet, men prosjektet skal realiseres i Lillehammer.
Send inn din søknad
Støtte til kultur
Gunnar Bjerkes Kulturfond skal anvendes til prosjekter i Lillehammer kommune. Søkere kan være institusjoner, skoler, lag og foreninger, enkeltpersoner. Søknader mottas fra hele landet, men prosjektet skal realiseres i Lillehammer.
Send inn din søknad
Støtte til kultur
Gunnar Bjerkes Kulturfond skal anvendes til prosjekter i Lillehammer kommune. Søkere kan være institusjoner, skoler, lag og foreninger, enkeltpersoner. Søknader mottas fra hele landet, men prosjektet skal realiseres i Lillehammer.
Send inn din søknad
Støtte til kultur
Gunnar Bjerkes Kulturfond skal anvendes til prosjekter i Lillehammer kommune. Søkere kan være institusjoner, skoler, lag og foreninger, enkeltpersoner. Søknader mottas fra hele landet, men prosjektet skal realiseres i Lillehammer.
Send inn din søknad
Previous
Next
masker

Utdelingen 2020

For 2020 skal søknadene rettes inn mot emneområdet teater- og scenekunst. For senere år vil det bli vektlagt andre områder, som musikk, billedkunst eller dans.

Søknadsfrist for 2020 er 10.01.2020

Sjekkliste

  • Det kan for inneværende år søkes om inntil kr 120.000,-for et prosjekt. Søknaden må inneholde en detaljert prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, og budsjett.
  • Prosjektet skal være realisert innen utgangen av 2021 og Fondet skal motta en kort dokumentasjon.
  • Prosjektet skal realiseres i Lillehammer kommune.
  • Søknadsfrist for 2020 er 10.01.2020

Da Gunnar Bjerke døde, hadde han skrevet et testament der han bestemte at det skulle etableres en stiftelse av det han etterlot seg, hvor formålet skulle være å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. Dette testamentet er således grunnlaget for Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond.

Gunnar Bjerke var født i 1949 og døde i 2017. Han vokste opp hos sine foreldre i Spinnerivegen på Lillehammer. Av utdanning var han biolog (limnolog), med matematikk og kjemi i fagkretsen. Etter først et par års arbeid ved Universitetet på Blindern i Oslo, underviste han i flere år i realfag i ungdomsskolen. Først noen år i Oslo, deretter i seks år på Vinstra. Han var deretter instituttsekretær ved farmasøytisk institutt i Oslo i noen år, før han i 1993 ble alvorlig syk og ikke kunne komme tilbake til arbeidslivet. Han flyttet da tilbake til Lillehammer hvor han bodde resten av livet, de fleste årene i barndomshjemmet.

Gunnar Bjerke var en friluftsmann, men var også hele livet opptatt av kultur i flere former. Han hadde en betydelig boksamling og en stor musikksamling hjemme. Han gikk ofte på konserter og på teater, og fulgte med i filmverdenen. Siden han var enebarn, og ikke hadde stiftet egen familie, hadde han ikke arvinger etter seg. Testamentet hans er derfor et uttrykk for hans ønske om å gi noe tilbake til hjembyen og det kulturelle livet der, som hadde gitt han så mange gleder gjennom årene.

Artikler

Pressemelding

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 var formålet emneområdet litteratur, og tre prosjekter

Pressemelding
utdelingen 2019

Stiftelsen Gunnar Bjerkes Kulturfond har som formål å yte økonomisk bidrag til kulturformål i Lillehammer kommune. For 2019 skal støtten rettes inn mot emneområdet litteratur.